Image STEM Dance Company

Spotlight On... Swansea Festival Of Music And The Arts

Swansea Festival of Music and the Arts is an annual event held in various venues across Swansea throughout the Autumn. The programme, promises a wealth of performances, exhibitions and lectures reflecting various art forms, including jazz, visual art, dance, ballet, orchestral music, choral and solo performances from world class artists. There are appearances from the Moscow Philharmonic Orchestra, Welsh soprano Fflur Wyn and the Welsh National Opera, to name but a few.

There are four visual arts events during the festival.

Alex Duncan is a Swansea based artist. He will exhibit at the Mission Gallery in Swansea from the 10th of September until the 30th of October. Alex is inspired by the the natural world, the environment and its connection with the modern world.

Image Aberavon Study by Alex Duncan

The Arandora Memorial Fund in Wales present and exhibition at the National Waterfront Museum from the 24th of September until the 30th of October. The exhibition, which is called ‘Wales breaks its silence… from Memories to Memorial’ tells the story of the SS Arandora Star which tragically sunk during the Second World War.

Drawings, paintings and poetry by Andrew Vessey will be exhibited in an exhibition called ‘Returning Journeys’ at the Taliesyn Arts Centre from the 7th of October until the 5th of November. Andrew Vessey is a relatively recently retired Anglican Priest and since his retirement has revisited his love for art and poetry.

Finally, LOCWS International invites Welsh and international artists to express their response to the culture and heritage of Swansea by creating art work in the public spaces around the city. This event takes place from the 7th until the 30th of October. You can visit www.artacrossthecity.com for more information on this particular event.

With such a broad range of Music and Arts events across the city, there is something for everyone.

More information and booking information can be found on the Swansea Festival Website, www.swanseafestival.org

Image Dylan's Pencil in Cwmdonkin Park by Mark Folds

Gŵyl Gerdd a Chelfyddydau Abertawe 2011

Cynhelir Ŵyl Gerdd a Chelfyddydau Abertawe yn flynyddol yn ystod tymor yr Hydref mewn amryw o leoliadau ar draws y ddinas. Ceir amrywiaeth eang o berfformiadau, arddangosfeydd a darlithoedd yn adlewyrchu gwahanol ffurfiau celfyddydol gan gynnwys jazz, celf weledol, dawns, ballet, cerddoriaeth gerddorfaol, corawl a pherfformiadau unigol gan artistiaid byd-enwog. Mi fydd yna berfformiadau gan Gerddorfa Philharmonig Moscow, Fflur Wyn, y soprano o Gymru, ag Opera Cenedlaethol Cymru, i enwi ond rhai.

Mae yna bedwar digwyddiad sy'n ymwneud â chelf weledol o fewn yr Ŵyl.

Artist yw Alex Duncan, sydd â'i wreiddiau yn Abertawe, a fydd yn arddangos ei waith yn y Mission Gallery yn y ddinas drwy gydol yr Hydref, o'r 10fed o Fedi hyd nes y 30ain o Hydref. Caiff ei ysbrydoli'n fawr gan y byd naturiol, yr amgylchedd a'u cysylltiad â'r byd modern.

Cyflwynir arddangosfa gan 'The Arandora Memorial Fund' yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau o'r 24ain o Fedi hyd nes y 30ain o Hydref. Teitl yr arddangosfa yw 'Wales breaks its silence... from Momories to Memorial' sy'n adrodd hanes yr SS Arandora, a suddodd yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Fe arddangosir gasgliad o ddarluniau, peintiadau a cherddi gan Andrew Vessey yn arddangosfa 'Returning Journeys' yng Nghanolfan Celfyddydau Taliesin o'r 7fed o Hydref hyd nes y 5ed o Dachwedd. Newydd ymddeol o fod yn Offeiriad Anglicanaidd y mae Andrew Vessey sydd, ers ymddeol, wedi ail-ddarganfod ei gariad tuag at celf a barddoniaeth.

Image Ambition Is Critical by S Mark Gubb (LOCWS International)

Yn olaf, mae LOCWS International yn gwahodd artistiaid o Gymru ag ar draws y byd i ymateb i ddiwylliant a threftadaeth Abertawe drwy greu gweithiau celf mewn gwahanol ardaloedd ar draws y ddinas. Mi fydd hyn yn digwydd rhwng y 7fed a'r 30ain o Hydref. Os am fwy o wybodaeth ynglyn â'r digwyddiad hwn, ewch i'r wefan www.artacrossthecity.com.

Wrth ystyried yr amryw eang o ddigwyddiadau cerddorol a chelfyddydol sydd i'w canfod ar draws y ddinas yn ystod y cyfnod hwn, mae'n anodd peidio cael eich plesio.

Am fwy o fanylion ynglyn â'r digwyddiadau, neu er mwyn bwcio tocynnau, ewch at wefan yr Ŵyl, www.swanseafestival.org